Jesienna wymiana opon 01/10/2012

Za­pra­szamy do sko­rzy­sta­nia
z je­sien­nej pro­mo­cji wy­miany opon !!!

WUL­KA­NI­ZA­CJA:
Wy­miana opon z wy­wa­ża­niem — felga sta­lowa komplet od 60 zł
Wy­miana opon z wy­wa­ża­niem — felga alu­mi­niowa komplet od 80 zł
Wy­wa­że­nie koła — felga sta­lowa komplet od 40 zł
Wy­wa­że­nie koła — felga alu­mi­niowa komplet od 60 zł
Opony z czuj­ni­kami do­dat­kowo 20 zł