Kontakt

Kom­pleks Mo­to­ry­za­cyjny Tech­car
ul. Ka­to­wicka 47
Tychy

Facebook_Techcar

Ser­wis ul. Ka­to­wicka 47
tel.  32 494 74 44
kom.  530 214 213
e-mail: biuro@techcar.com.pl

Ser­wis al. Pił­sud­skiego 23
kom.  730−140−160
e-mail: serwis@techcar.com.pl
Go­dziny otwar­cia: Warsz­tat sa­mo­cho­dowy
Pon.-Pt. 8.00−17.00
Sob. 8.00−14.00
Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów al. Pił­sud­skiego 23
kom.  575 233 230
e-mail: serwis@techcar.com.pl
Go­dziny otwar­cia:
Pon.-Pt. 7.00−21.00
Sob. 8.00−14.00
Myj­nia tu­ne­lowa al. Pił­sud­skiego 23
Go­dziny otwar­cia:
Pon.-Pt. 8.00−21.00
Sob. 8.00−18.00
Niedz. 8.00−16.00

Piotr Nie­dziela
tel. kom.  509−700−207,
e-mail: p.niedziela@techcar.com.pl

Mar­cin Miel­ni­czek
e-mail: m.mielniczek@techcar.com.pl

Go­dziny pracy

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów — ul. Ka­to­wicka 47

Pon.- Pt. 7.00 — 21.00
Sob.- 8.00 — 16.00

Warsz­tat sa­mo­cho­dowy — ul. Ka­to­wicka 47
Pon.-Pt. 8.00−17.00
Sob. 8.00−14.00

Myj­nia bez­do­ty­kowa
czynna 24h

Myj­nia ręczna
Pon.- Pt. 8.00 — 18.00
Sob. 8.00−16.00

Do­jazd

ulica Ka­to­wicka 47, ja­dąc od bro­waru w kie­runku Ka­to­wic — po le­wej stro­nie, w od­le­gło­ści 700 me­trów za skrzy­żo­wa­niem przy browarze.

 

Zo­bacz na mapie

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon

Twoja wiadomość