Kontakt

Kom­pleks Mo­to­ry­za­cyjny Tech­car
ul. Ka­to­wicka 47
Tychy

Facebook_Techcar

Biuro
tel.  32 494 74 44
kom.  530 214 213
e-mail: biuro@techcar.com.pl

Piotr Nie­dziela
tel. kom.  509−700−207,
e-mail: p.niedziela@techcar.com.pl

Mar­cin Miel­ni­czek

tel. kom.  501−628−659,
e-mail: m.mielniczek@techcar.com.pl

Go­dziny pracy

Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów

Pon.- Pt. 7.00 — 21.00
Sob.- 8.00 — 16.00

Warsz­tat sa­mo­cho­dowy
Pon.-Pt. 8.00−17.00
Sob. 8.00−14.00

Myj­nia bez­do­ty­kowa
czynna 24h

Myj­nia ręczna
Pon.- Pt. 8.00 — 18.00
Sob. 8.00−16.00

Do­jazd

ulica Ka­to­wicka 47, ja­dąc od bro­waru w kie­runku Ka­to­wic — po le­wej stro­nie, w od­le­gło­ści 700 me­trów za skrzy­żo­wa­niem przy browarze.

 

Zo­bacz na mapie

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon

Twoja wiadomość