Przegląd klimatyzacji 08/09/2011

Od­grzy­bia­nie kli­ma­ty­za­cji — cena pro­mo­cyjna tylko 50 zł

  • nisz­czy bak­te­rie i pleśń
  • usuwa za­pach dymu papierosowego
  • od­każa całe wnę­trze samochodu
  • nie po­zo­sta­wia tak jak środki che­miczne tłu­stej i lep­kiej tapicerki

Ozo­no­wa­nie klimatyzacji 

  • nisz­czy bak­te­rie i pleśń
  • usuwa za­pach dymu papierosowego
  • od­każa całe wnę­trze samochodu
  • nie po­zo­sta­wia tak jak środki che­miczne tłu­stej i lep­kiej tapicerki

Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji - 

  • Kon­trola szczel­no­ści układu klimatyzacji
  • Na­peł­nia­nie układu czyn­ni­kiem wraz z barw­ni­kiem UV